Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

ἄχος

πόνος, στεναχώρια, λύπη | στὸν Ὅμ. πάντοτε πόνος τοῦ πνεύματος ἤ τῆς ψυχῆς καὶ ὄχι τοῦ σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: