Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

στῆθος

(τό)' ὡς καὶ νῦν, τὸ στῆθος | 2. μτφρ., τὸ στῆθος ὡς ἕδρα τῶν συναισθημάτων, τὰ αἰσθήματα, ἡ καρδιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: