Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

κόμη

(ἡ)' τὰ μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς | 2. μτφρ. τὰ φύλλα τῶν δένδρων, τὸ φύλλωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: