Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

ἐάω - ἐῶ

ἐπ. εἰῶ' ἀφήνω, ἐπιτρέπω, δὲν ἐμποδίζω, ἀνέχομαι, συγχωρῶ | 2. ἀπέχω, παραμελῶ, ἀδιαφορῶ, δὲ νοιάζομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: