Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ἀπολυμαίνομαι

(ἀπό + λῦμα)' καθαρίζω τὸν ἑαυτό μου, καθαρίζομαι μὲ λουτρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: