Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

κῆρυξ

(κηρύσσω)' δημόσιος ἀγγελιαφόρος, τελῶν καὶ χρέη πρέσβεως' κύριο ἔργο τῶν κηρύκων ἦταν νὰ συγκαλοῦν τὴν συνέλευση, νὰ διαχωρίζουν τοὺς διαμαχομένους, νὰ μεταβιβάζουν προτάσεις καὶ μηνύματα μεταξὺ τῶν ἀντιπάλων παρατάξεων κ.ἄ. Ἐθεωροῦντο πρόσωπα ἱερὰ καὶ ἀπαραβίαστα ὡς διατελοῦντες ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Διός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: