Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

ἀναδύνω

ἀνέρχομαι, ἀνεβαίνω ἐκ θαλάσσης.

ΙΙ. ἀποσύρομαι, ὀπισθοχωρῶ, διστάζω | 2. μετ᾿ αἰτ., ἀποφεύγω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: