Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

στρατός

(στορέννυμι)΄ ὡς καὶ νῦν, στρατός, στράτευμα΄ ἀνὰ στρατόν, κατὰ στρατόν | 2. οἱ στρατιῶτες, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἀρχηγούς | β. ὁ λαός, τὸ πλῆθος, ὁ ὄχλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: