Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008

Λητώ

δωρ. Λατώ (λανθάνω ἤ λήθω)΄ ἡ μητέρα τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Ἀρτέμιδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: