Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008

ἀτιμάζω

(ἄτιμος)' δὲν τιμῶ, δὲν ἔχω ἐν τιμῇ, καταφρονῶ, δεικνύω καταφρόνησιν.

[
ἠτίμασεν, γ' ἑν. ἀορ. α΄ (Α 11)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: