Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008

ἀρητήρ

(ὁ) (ἀράομαι) ὁ εὐχόμενος, ποιητ. ἀντὶ τοῦ ἱερεὺς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: