Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

σάος

ὡς θετικὸν εὕρηται μόνον ἐν τῷ συνῃρ. τύπῳ σῶς, σᾶ· ἀλλ’ εὑρίσκομεν συγκρ. σαώτερος ἐν Ἰλ. Α. 32' πρβλ. σάως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: