Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

κλάζω

προκαλῶ ἤχο ὀξύ καὶ διαπεραστικό, έντονο΄ ἐπὶ πουλιῶν, κράζω' ἐπὶ σκύλων, γαβγίζω' ἐπὶ πραγμάτων, ὡς ἐπὶ βέλων στὴ φαρέτρα, κροτῶ, θορυβῶ, συγκρούω' ἐπὶ ἀνέμου, συρίζω, βουΐζω΄ ἐπὶ ἀνθρώπων, φωνάζω, ξεφωνίζω, στριγκλίζω.

[
ἔκλαγξαν, ἀόρ. α’ (Α 46)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: