Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ζάθεος

α, ον' ποιητ. ἐπίθ.' ἄγαν θεῖος, ἱερός, πανίερος, ἐπὶ τόπων οὓς εὐνοοῦσιν οἱ θεοί, ὡς τὸ ἠγάθεος, Ἰλ. Α. 38, κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: