Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

ἐννῆμαρ

(ἐννέα + ἦμαρ), ἐπίρρ.' γιὰ ἐννέα ἡμέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: