Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

οἴχομαι

ἔχω ἀπέλθει, ἔχω φύγει | 2. ἀντὶ τοῦ θνήσκῳ=ἔχω ἀπέλθει ἀπ’ τὸν κόσμον αὐτόν, εἶμαι πεθαμένος | 3. χάνομαι, ἐξαφανίζομαι, ἐκλείπω, γίνομαι ἄφαντος | 4. ἐπὶ πραγμάτων, ἐξορμῶ, πετῶ, κινοῦμαι ταχύτατα, σαρώνω τὰ πάντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: