Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

κῆλον

(τό)' τὸ ξύλο (στέλεχος) τοῦ βέλους | 2. τὸ βέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: