Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

ἀγορήνδε

(ἀγορά + - δε)' ἐπίρρ.' εἰς, πρὸς τὴν ἀγορὰ, συνέλευσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: