Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

καλέω

ἀττ. καλῶ' καλῶ, φωνάζω | 2. προσκαλῶ | 3. ἐπικαλοῦμαι τοὺς θεούς | 4. καλῶ κάποιον ὀνομαστικῶς' γενικῶς, ὀνομάζω τινα.

ΙΙ. παθ., ὀνομάζομαι, καλοῦμαι, λαμβάνω ὄνομα | 2. ὁ παθ. ἑν. συχνὰ ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὸ εἰμί=εἶμαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: