Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Κάλχας

(καλχαίνω)' Ἕλλην μάντις έν Τροίᾳ | 2. κυρ. ἀναζητητής, ἐρευνητής.

Κάλχας

Δεν υπάρχουν σχόλια: