Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

ἤτοι

(ἦ + τοι)' σύνδ.' βεβαίως, ἀληθῶς | 2. ἀκολουθούμενο ὑπὸ τοῦ κεῖται ἀντὶ τῆς διπλῆς διαζεύξεως ἢ...ἢ | 3. μετὰ ἀπὸ τὸ ἀλλ' εἴ...=παρ' ὅλ' αὐτά, ὡστόσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: