Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

ἀλλά

σύνδ.' κατ’ ἀρχὰς ἦτο οὐδέτερ. πληθ. τοῦ ἄλλος· μετεβλήθη δὲ ὁ τόνος=κατ’ ἄλλον τρόπον, ἄλλως: ὅθεν τὸ ἀλλὰ ― χρησιμεύει πρὸς περιορισμὸν ἢ ἐναντίωσιν κώλων ἢ προτάσεων ὡς ἰσχυρότερον τοῦ δέ: πρὸς ἐναντίωσιν ἁπλῶν προτάσεων, λατ. autem, ὅτε ἡ προηγουμένη πρότασις εἶναι ἀρνητική, συχνὸν ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου καὶ ἐφεξῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: