Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

ὄσσε

(τώ)' οὐδ. δυϊκὸς ἀριθμός' οἱ δύο ὀφθαλμοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: