Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

πῦρ

(τό)' φωτιά' πῦρ Διός=ἡ ἀστραπή | 2. μτφρ., ὁ πυρετός, ἡ θερμότης τοῦ πυρετοῦ, θέρμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: