Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ἀπριάτην

ἐπίρ. (ἀπρίατος)' ἄνευ πληρωμῆς τιμήματος ἢ λύτρων, δωρεάν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: