Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

μά

μόριον χρησιμοποιούμενο ἐπὶ διαμαρτυριῶν καὶ ἐπὶ ὅρκων' ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον' ναὶ μὰ Δία, ναὶ μὰ τὸν Δία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: