Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

ἀμφιμέλας

-αινα, -αν' (ἀμφί + μέλας)' μαύρος ὁλόγυρα, περιζωσμένος ἀπὸ σκοτάδι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: