Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

ἄριστος, η, ον

(Ἄρης)' ὁ καλύτερος στὸ εἶδος του, ὁ εύγενέστατος, ὁ ανδρειότατος, χρησιμοποιούμενο ὡς ὑπερθ. τοῦ ἀγαθός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: