Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

ὦ, ὥ

ἐπιφώνημα ἐκφράζον ἔκπληξη, χαρὰ ἢ λύπη, γράφεται' ὥ τάλας ἐγώ | 2. μετὰ κλητ. εἶναι ἁπλὴ κλῆσις ἢ προσφώνησις καὶ γράφεται ' ὦ θεοί, ὦ Ζεῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: