Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Αἴας

γιὸς τοῦ Τελαμώνος, βασιλιὰς τῆς Σαλαμίνας. Συχνὰ ἀναφέρεται χωρὶς πατρωνυμικό, ἀλλὰ λέγεται καὶ Τελαμώνιος ἢ Μέγας ἢ Μείζων, κυρίως γιὰ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸν ὀμώνυμο ἤρωα, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀκολουθεῖται σταθερὰ ἀπὸ κάποια προσωνυμία. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ δείχνει ποιὸς ἀπὸ τοὺς δύο ἤρωες θεωρούνταν ὑπέρτερος. Στὸν Ὅμηρο οἱ δύο ἤρωες ἀναφέρονται στὸν δυϊκὸ ἀριθμὸ «Αἴαντε». Ἡ καταγωγὴ τοῦ Αἴαντος τοῦ Τελαμώνιου ἦταν, σύμφωνα μὲ τὸν Ὅμηρο, πολὺ ὑψηλὴ καὶ θεία, στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τοῦ Ἀχιλλέα, ποὺ εἶναι ἀμέσως πιὸ πάνω ἀπὸ τὸν Αἴαντα καί, κατὰ τὸν Ὅμηρο, ὁ πρῶτος ἤρωας τῶν Ἑλλήνων. Ὁ πατέρας τοῦ Αἴαντος Τελαμὼν καὶ ὁ Πηλεύς, πατέρας τοῦ Ἀχιλλέα, ἦταν γιοὶ τοῦ Αἴακου, γιοῦ τοῦ Διός. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ἡ μητέρα τοῦ Αἴαντος ἦταν ἡ Ἐριβοία, ἐγγόνι τοῦ Πέλοπος. Συνεπῶς καὶ ἀπὸ τὴ μητέρα του ὁ Αἴας καταγόταν ἀπὸ τὸν Δία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: