Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

βουληφόρος, ον

(βουλή + φέρω)' ὁ συμβουλεύων, ὁ ἐκφέρων γνώμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: