Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

ἀντάξιος

(ἀντί + ἄξιος)' ἰσάξιος, ἴσος κατὰ τὴν ἀξία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: