Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

πού

ἰων. κού, ποιητ. ποθί, ἐγκλ. ἐπίρ., κάπου, εἰς κάποιο μέρος | 2. χωρὶς ἀναφορὰ στὴν ἔνν. τόπου, ἔν τινι μέτρῳ, κατά τινα τρόπον | 3. πιθανῶς, ἴσως, ὑποθέτω, στοχάζομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: