Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

ὕβρις

αὐθάδης βία (πηγάζουσα ἐκ τῆς συναισθήσεως ὑπερβολικῆς δυνάμεως, ἢ ἐξ ὑπερβολικοῦ πάθους), αὐθάδεια, ἀλαζονεία, ἀκολασία, ἀσέλγεια, λαγνεία | 2. ἐπὶ συμπεριφορᾶς πρὸς ἄλλους, ἀσελγὴς καὶ ὑβριστικὴ πρᾶξη, ἐκβιασμός, κακομεταχείριση, σωματικὴ κάκωση | 3. ὕβρις ἀνήρ=ὑβριστής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: