Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

ἵνα

ἐπίρ.' ἐπὶ τόπου, σὲ κεῖνο τὸ μέρος, ὅπου | 2. ὅπου, πρὸς ὅπου | 3. ὅπως τὸ ὅποι=πρὸς τὰ ποῦ;, ποῦ; | 4. ἐπὶ περιστάσεων, γάμος... ἵνα χρή...=γάμος, κατὰ τὸν ὁποῖον πρέπει...

ΙΙ. σύνδ.' ὡς τὸ ὅπως=γιὰ νά, διὰ νά | 2. ἵνα δή, ἵνα περ, ἵνα τί (ἐνν. γένηται);= πρὸς ποῖον σκοπόν; διὰ νὰ γίνῃ τι; πρός τι;

Δεν υπάρχουν σχόλια: