Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

ἔχθιστος, η, ον

ἀνώμ. ὑπερθ. τοῦ ἐχθρός' μισητότατος, ὁ πλήρης μίσους' ἀπεχθέστατος' ὡς οὐσ., ὁ πικρότατος, ἀσπονδότατος, ἐχθρός τινος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: