Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

μητιέτης

ἐπ. μητίετα (ὁ), (μῆτις)' σύμβουλος' ὡς ἐπίθ. τοῦ Διός, πάνσοφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: