Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

αὔτε

ἐπίρ.' ἐπὶ χρόνου, πάλι, ἐκ νέου, αὖθις' πρὸς δήλωση ἀκολουθίας, πάλι, περαιτέρω | 2. ἐξ ἀντιθέτου, ἐξ ἄλλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: