Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

αἰγίοχος, ον

(αἰγίς + ἔχω)' ὁ φέρων τὴν αἰγίδα, ἀσπίδα τοῦ Διός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: