Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

τάχα

ἐπίρ. (ταχύς)' ταχέως, γρήγορα, ἀμέσως, εὐθύς, πάραυτα' ταχ᾿ ἄν=πιθανῶς, ἴσως, δυνατόν... | 2. ὑπερθ. τάχιστα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: