Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

φάσγανον

(τό) (ἐκ τοῦ σφάζω, ἀντὶ σφάγανον)' ξίφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: