Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

ἄντην

ἐπίρ. (ἀντί)' ἔναντι, ἀπέναντι, ἀντικρύ' κατὰ πρόσωπον, φανερά, ἐνώπιον ὅλων' ἄντην ἔρχεσθαι=ἐπέρχομαι κατ᾿ εὐθεῖαν ἐναντίον τινός΄ ἄντην βάλλεσθαι=κτυπῶμαι κατὰ πρόσωπον, κατὰ μέτωπον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: