Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

ὄθομαι

ἀποθ., ἐν χρήσει κατὰ ἐνεστ. καὶ πρτ. μόνο' φροντίζω, μεριμνῶ, ἐνδιαφέρομαι, προσέχω, ὑπολογίζω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: