Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

ἀφύσσω

σύρω, ἀνασύρω, ἀντλῶ (ἐπὶ ὑγρῶν) | 2. σωρεύω, ἐπισωρεύω, στοιβάζω.

ΙΙ. μέσον, ἀντλῶ δι᾿ ἐμαυτόν, πίνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: