Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

πλοῦτος

(ὁ), (πίμπλημι, πολύς)' ὅ,τι καὶ νῦν, ἀφθονία | 2. ὡς κύριο ὄνομα, ὁ Πλοῦτος=ὁ θεὸς τοῦ πλούτου, υϊὸς τῆς Δήμητρος καὶ τοῦ Ἰασίου, παριστανόμενος ὡς τυφλός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: