Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Πύλος

(ὁ, ἡ) ἡ πόλις καὶ ὁμώνυμος περιοχὴ τῆς Τριφυλίας ἐν Πελοποννήσῳ, ὅπου βασίλευε ὁ Νέστωρ΄ τὸ αὐτὸ ὄνομα ἔφερον καὶ δύο ἄλλες πόλεις, ἐν Μεσσηνίᾳ καὶ ἐν Ἤλιδι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: