Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

ἀγορητής

(ὁ), (ἀγοράομαι)' ὁμιλητής, ῥήτωρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: