Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

ῥέω

ὡς καὶ νῦν, ῥέω, τρέχω, κυλῶ | 2. πίπτω, στάζω, φθίνω, χάνομαι | 3. λυώνω, διαλύομαι, τήκομαι | 4. μτφρ. χύνω, ἀφήνω κάτι νὰ ῥεύσῃ, τὸ ἐκχέω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: