Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

αὐδή

(ἡ)' ἀνθρώπινη φωνή, ὁμιλία | 2. μτφρ., πᾶς ἄλλος ἦχος, π.χ. τὸ βούϊσμα, ὁ τρυγμός, ἡ κλαγγὴ τῆς νευρᾶς τοῦ τόξου | 3. λογοδοσία, λογαριασμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: