Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Νέστωρ

γιὸς τοῦ Νηλέως καὶ τῆς Χλωρίδος, πατέρας τοῦ Ἀντίλοχου, βασιλεὺς τῆς Πύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: